Blog

What are the Common Software Problems?

{:en}For making your routine work systematic, improving your business’ and employee productivity and reducing your paperwork, one of the key solution is getting a new software. Well, what are the software errors and possible results that can occur when switching to a new software? Livinsoft brings solutions to all of the following problems.

Let’s investigate them while focusing on the three topics: Product, Security and Cost.

m PRODUCT

 • Bulkiness
 • Not User-friendly and practical enough
 • Software basically designed for hotels were not suitable enough for special needs of student accommodation
 • Limited interactive communication tools
 • Limited and rigid reporting tools
 • Limited number of user accounts

m SECURITY

 • Data loss due to human or device
 • Data loss or damage due to cyber
 • Data loss or damage due to physical catastrophes
 • As a result of those possibilities loss of money and customer trust

m COST

 • Possible losses due to limited reporting and monitoring tools
 • Extra labor needs
 • Ongoing staff, data storage and security costs
 • Ongoing technical support and technological investment needs

Choosing a software with the above bullets in mind can bring very good results for your business. Thus, you can choose the right software by preventing time and cost loss. Livinsoft is created to solve all the above problems.{:}{:tr}İş yerinizde rutin işlerinizi sistemli hale getirmek, üretkenliğinizi, çalışan verimliliğini arttırmanın çözümü: yeni bir yazılım almak olabilir. Peki, kağıt işlerinizi azaltarak yeni bir yazılıma geçiş yaparken oluşabilecek yazılım hataları ve işletmeye getirebileceği sonuçlar neler? Livinsoft, aşağıda bulunan tüm maddelere çözüm getirir.

Ürün, Güvenlik ve Maliyet başlıkları altında aşağıda listelersek:

m ÜRÜN

 • Yavaş çalışan, karmaşık yazılım yapısısad
 • Kullanıcı dostu ve pratik olmamaları
 • Sadece öğrenci konaklama sektörüne odaklanan yazılım yoksunlugu; öğrenci deneyimine özel çözümler sunamaması
 • Yabancı yazılımlarının Türkçe dil desteğinin olmaması
 • İnteraktif iletişim kabiliyetlerinin sınırlı olması
 • Kullanıcı sayısındaki sınırlamalar
 • Raporlama yetersizliği

m GÜVENLİK

 • Personel hataları veya cihaz arızalarından kaynaklı veri kayıpları
 • Virüs, casus yazılım gibi nedenlerden kaynaklanan, verilerde oluşabilecek zararlar
 • Yangın, su baskını gibi dış etkenlerin neden olabileceği cihaz ve veri kayıpları
 • Veri kayıplarının oluşması durumunda operasyonda yaşanabilecek aksaklık ve kesintiler ve bunların sonucunda oluşabilecek zararlar

m MALİYET

 • Masaüstü yazılımların sürekli teknik destek ve bakım masraflarına sebep olmaları
 • Veri güvenliği ve yedeklemesi için yapılmak zorunda kalınan personel, donanım ve yazılım giderleri ve beraberinde ek iş gücü kayıpları
 • Doğru raporlama yapılamamasından dolayı alınan kararlardaki hata payı ve bunun getirebileceği maliyetler

Yukarıdaki maddeleri göz önünde bulundurarak bir yazılım seçmek, işletmemiz için çok iyi sonuçlar doğurabilir. Böylece zaman ve maliyet kaybını önleyerek sizin için en doğru yazılımı seçebilirsiniz. Livinsoft yukarıdaki tüm sorunlara çözüm getirmek üzere ortaya çıkmıştır.

Diğer blog yazılarımıza ulaşmak için: Livinsoft Blog{:}